Om Brønshøj/Vanløse Klynge F

Klynge F i området Brønshøj/Vanløse er dannet ved den reviderede klyngestruktur i Københavns Kommune pr. 1. august 2016.

Klyngen består af otte kommunale daginstitutioner og er normeret til 727 børn i alderen 0-6 år.

Vi er ca. 150 fastansatte, der arbejder med pædagogik, ledelse, service og administration.


Formål

Klyngens formål er at tilbyde dagtilbud jf. § 7 i dagtilbudsloven.

Formålet er endvidere:

  • at sikre, at den enkelte enhed kan bevare sit særkende
  • at sikre vidensdeling og have fokus på den gode historie
  • at sikre, at demokratiet styrkes ved at lægge så mange beslutninger som muligt ud til høring i forældrerådene.

Principper

Principper for klynge F bliver udarbejdet i klyngens ledelse og videreudviklet i de enkelte enheder. Principperne skal overordnet godkendes af forældrebestyrelsen for at sikre et udviklende samarbejde og en positiv dialog om klyngens pædagogik og virke.

Vi vil i klynge F løbende inddrage forældrebestyrelse/-råd og øvrige forældre aktivt i at udvikle forældresamarbejdet for at sikre det enkelte barns udvikling og trivsel.

De syv læreplaner for 0-6 årige udvikles i de enkelte enheder. Med udgangspunkt i, at arbejdet med læreplaner og børnemiljøet skal knyttes tæt sammen, skal alle enheder beskrive, hvordan børnemiljøet tænkes ind i det daglige arbejde med læreplanerne.

Det er kendetegnende for arbejdet med de pædagogiske læreplaner, at det er styret af et voksenperspektiv. Det er de voksne, der sætter rammer for, hvilke aktiviteter, der sættes i gang, samt målet herfor. I arbejdet med børnemiljøet er det derimod børneperspektivet, der er omdrejningspunktet.

(Teksten er under revision og opdateres snarest muligt.)