Forældresamarbejde med tillid og respekt

Vi ser på forældresamarbejdet som et gensidigt forpligtende samspil. Det er vigtigt, at der er gensidig respekt i forældresamarbejdet. Tryghed og dialog er en forudsætning for et godt og meningsfuldt samarbejde. Forældrene skal have indsigt, indflydelse og medbestemmelse igennem forældrerådene og forældrebestyrelsen samt den daglige information. Forældrene skal føle sig som vigtig del i et større fællesskab.

Læs mere om det lokale forældresamarbejde, forventninger, rettigheder og pligter på enhedernes egne websites.

Du kan også læse mere om mulighederne for forældreindflydelse i Københavns Kommune i Velkommen til forældrebestyrelsen og forældrerådet i kommunale klynger.